Select Page

In actie

Aprisco ministries biedt in samenwerking met lokale partners een groot aantal activiteiten aan

Basis

Het realiseren van dromen en het verbeteren van de situatie in krottenwijken kan pas dan vorm krijgen zodra allereerst wordt voldaan aan de primaire basisbehoeften. Het gaat dan over behoeften als onderdak, slapen, eten & drinken en kleding. 

Binnen de (beperkte) mogelijkheden die we hebben, zorgen we dan ook dat de meest essentiële basisbehoeften worden geregeld. o zorgen we in samenwerking met andere organisaties en bedrijven dat er regelmatig (gezonde) voedingsmiddelen worden uitgereikt. Verder proberen we elk huishouden in de krottenwijken tenminste een redelijk dak boven het hoofd te geven. Hierbij kijken we ook naar de mogelijkheden voor een fatsoenlijke toiletvoorziening. 

Naast praktische hulp door teams uit het buitenland, stimuleren we ook de inzet van de mensen zelf en de buurtbewoners. Dit versterkt de eigenwaarde. 

Gemeenschapswerk

Iedereen maakt deel uit van de gemeenschap om hem/haar heen. Allereerst de directe familie leden en buren maar uiteindelijk ook de wijkbewoners verder weg. Samen zijn we (mede)verantwoordelijk voor onze leefomgeving. De overheid is meestal afwezig of slechts beperkt actief. 

We streven er naar dat de wijkbewoners meer en meer eigenaarschap nemen over hun eigen wijk. Samen de wijk netjes houden of reparaties verrichten. Maar het kan nog veel verder. Met een (nog) actieve(re) wijkvereniging is het uiteindelijk mogelijk om de wijk mooier en leefbaarder te maken.     

Een van de speerpunten voor de komende jaren is het opknappen en aanleggen van ‘pleintjes’ met speeltoestellen voor kinderen en een plek voor volwassenen. 

 

Kinderwerk 

Om maar met een cliché te beginnen; Kinderen zijn de toekomst. Dat geldt natuurlijk ook voor krottenwijken. Maar dan is het wel van belang dat zij een nieuw elan brengen en niet slechts een verjonging van oud.

Daarom investeren we sterk in kinderen en jongeren. dat doen we spelenderwijs maar het uiteindelijk doel is om ze te laten groeien en boeien. Vooral bij de jeugd is het streven naar het realiseren van Gods droom voor hen zeer actueel. 

Naast voetballen en sport, bieden we de cursus reddingswerker aan. Een soort scouting club gecombineerd met strandwacht. Naast zelfverdediging leren de kinderen discipline maar ook EHBO en reddingstechnieken. De komende jaren wordt dit nog verder uitgebreid.   

 

Persoonlijke ontwikkeling

Naast de materiële en praktische zaken zetten we ons nadrukkelijk in op persoonlijke ontwikkeling en groei. Wij geloven namelijk dat iedereen (ja, iedereen) gezegend is met talenten en gaven en dat we die (samen) mogen ontdekken en gebruiken. Op die manier komen we tot ons volledig recht en bestemming. we noemen dit Zijn droom (voor ons) leven. 

Om dit te bereiken, voorzien we in onderwijs, trainingen en begeleiding. We geven computertrainingen, ondernemerstrainingen maar vooral ook Bijbelstudies, (dienend) leiderschapstrainingen en empowerment. We pakken dit breed aan en werken bijvoorbeeld ook met muziek en creativiteit. Tot slot hebben we de beschikking over coaches, psychologen en pastoraal maatschappelijk werkers    

Aprisco ministries

We werken met lokale kerken en organisaties samen om de leefomstandigheden van individuen, families en gemeenschap in de krottenwijken te verbeteren.