Select Page

Met het oprukkende Corona virus maken wij ons nu ook zorgen over de situatie in de krottenwijken van Rio de Janeiro. De eerste verdachte gevallen zijn al in ‘onze’ wijken gesignaleerd. Ook in Rio geldt een quarantaine verplichting en mensen zitten in hun krotjes opgesloten. Dat betekent geen inkomen dus geen eten of andere primaire levensbehoeften. Het overkoepelende orgaan voor de krottenwijken (CUFA) roept op om extra om te zien naar de kwetsbare groepen in deze wijken.

Via Stichting Aprisco hebben we ook een start gemaakt om voedselpakketten beschikbaar te stellen. Wil je ook een kleine bijdrage leveren aan een groep mensen die het nu extra moeilijk heeft? Graag!

NL16 ING 0009 4717 82 Stichting Aprisco Den Haag