Select Page

Favela contra corona, oftewel “krottenwijk tegen corona”. Ook wij worden geconfronteerd met de gevolgen van de maatregelen tegen corona. In Rio is helaas ook sprake van besmettingen en zeker in krottenwijken kan dat helemaal uit de hand lopen.

De overheid van Rio de Janeiro heeft al een behoorlijke lockdown ingesteld maar het effect daarvan is dat bewoners van krottenwijk geen inkomen meer verdienen en dus geen voedsel of medicatie. Natuurlijk is er wel iets te regelen maar eenvoudig is het niet.

Daarnaast zijn veel mensen bezorgd en soms zelfs bang voor het virus. Ze komen bijna de deur niet uit. Sommigen raken in isolement.

Samen met onze veldwerkers hebben we gekeken naar hoe we hulp kunnen bieden. Daaruit komt dat 1 krottenwijk zich vooral richt op het verstrekken van voedselpakketten en medicatie en de andere wijk richt zich meer op het maken van maskers. Beide zijn mooie initiatieven.

Nog mooier is dat er een gevoel van saamhorigheid en compassie ontstaat; voor elkaar en met elkaar