Select Page

Een groot probleem is de verpaupering van speelplekken voor kinderen in de krottenwijken. Vaak worden deze op basis van allerlei verkiezingsbeloften aangelegd maar vervolgens aan hun lot overgelaten. Het overgrote deel van kinderspeelplekken in of nabij krottenwijken zijn dan ook in vergaande staat van ontbinding.

Wij vinden dat kinderen recht hebben op een veilige en schone speelplek, ongeacht in welke wijk kinderen wonen. Daarom zetten we ons in om speelplekken op te knappen en schoon te houden.

Na een stevige opknapbeurt kan de speelplek achter het wijkcentrum weer fatsoenlijk gebruikt worden. In dit geval door een club kids van onze reddingswerker cursus.

Helaas ontbreekt ons nog wel de financiële ruimte om speelapparaten te vernieuwen / herstellen. Sommige speeltoestellen zijn simpelweg kapot en moeten gerepareerd of vervangen worden. We werken aan het opzetten van een metaal- en houtbewerkingswerkplaats waar opleidingen kunnen worden gegeven maar waar we meteen de speeltoestellen straks zelf kunnen repareren of misschien zelfs ook we nieuwe maken.